ชื่อเรื่อง :   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ชุดสายเครื่องช่วยหายใจพร้อมกระป๋องความชื้น จำนวน 10 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายละเอียด :  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ ชุดสายเครื่องช่วยหายใจพร้อมกระป๋องความชื้น จำนวน 10 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีรายละเอียดดังนี้


เอกสารแนบ 1 :   download
อ่าน :   96

บันทึกข้อมูลโดย :   นาย ปิยวัฒน์   ชัยชาญ ตำแหน่ง :   นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่ :   13 มิถุนายน 2561 เวลา :   15:00


copyright@2015 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 0859 โรงพยาบาลศรีสะเกษ ถ.กสิกรรม ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 email:sskhit2016@gmail.com หมายเลขโทรศัพท์ 045611503