ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการจัดซื้อครุภัณฑ์แผนเงินบำรุง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงพยาบาลศรีสะเกษ    Download เอกสาร
21 พฤษภาคม 2561
รายงานการจัดซื้อครุภัณฑ์งบค่าเสื่อมปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงพยาบาลศรีสะเกษ    Download เอกสาร
21 พฤษภาคม 2561
ภาพกิจกรรม


ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
20 กุมภาพันธ์ 2562
20 กุมภาพันธ์ 2562
14 กุมภาพันธ์ 2562
13 กุมภาพันธ์ 2562
13 กุมภาพันธ์ 2562
13 กุมภาพันธ์ 2562
13 กุมภาพันธ์ 2562
13 กุมภาพันธ์ 2562
13 กุมภาพันธ์ 2562
12 กุมภาพันธ์ 2562
12 กุมภาพันธ์ 2562
12 กุมภาพันธ์ 2562
11 กุมภาพันธ์ 2562
11 กุมภาพันธ์ 2562
8 กุมภาพันธ์ 2562