ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการจัดซื้อครุภัณฑ์แผนเงินบำรุง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงพยาบาลศรีสะเกษ    Download เอกสาร
21 พฤษภาคม 2561
รายงานการจัดซื้อครุภัณฑ์งบค่าเสื่อมปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงพยาบาลศรีสะเกษ    Download เอกสาร
21 พฤษภาคม 2561
ภาพกิจกรรม


ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
14 ธันวาคม 2561
13 ธันวาคม 2561
12 ธันวาคม 2561
11 ธันวาคม 2561
7 ธันวาคม 2561
7 ธันวาคม 2561
7 ธันวาคม 2561
3 ธันวาคม 2561
30 พฤศจิกายน 2561
26 พฤศจิกายน 2561
23 พฤศจิกายน 2561
23 พฤศจิกายน 2561
21 พฤศจิกายน 2561
21 พฤศจิกายน 2561
20 พฤศจิกายน 2561