แพทย์หญิงเพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ
ข่าวกิจกรรมโรงพยาบาล

  นพ.วันชัย เหล่าเสถียนกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ พญ.เพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษและคณะผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 10 ร่วมต้อนรับ นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 10 เพื่อตรวจเยี่ยมหน่วนแพทย์เคลื่อนที่ และตรวจเยี่ยมหน่วยงานในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10 ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลศรีสะเกษ - ตรวจเยี่ยมสำนักงานสาธารณสุขศรีสะเกษ
  นายวีรศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายแพทย์วันชัย เหล่าเสถียรกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยแพทย์หญิงเพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ ร่วมกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษเยี่ยมผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัว

  นพ.วันชัย เหล่าเสถียนกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ พญ.เพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ และคณะผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 10 ร่วมต้อนรับ นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 10 เพื่อตรวจเยี่ยมหน่วนแพทย์เคลื่อนที่ และตรวจเยี่ยมหน่วยงานในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10 ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลเบญจลักษ์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
  พญ.เพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ พร้อมด้วย นพ.ปิยวัฒน์ อังควะนิช รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นพ.ลักษณะเลิศ วรรณภาสนี รองผู้อำนวยการภารกิจด้านตติยภูมิ นส. มัณทนา จิระกังวาน รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 11/2561 ในการนี้ได้ร่วมต้อนรับ นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร ในโอกาสรับตำแหน่งผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 10 "มุขศรีโสธร เจริญราชธานี"
ข่าวประชาสัมพันธ์

11 ธันวาคม 2561
5 พฤศจิกายน 2561
4 กันยายน 2561
3 กรกฎาคม 2561
25 มิถุนายน 2561
3 พฤษภาคม 2561
9 มีนาคม 2561

ข่าวรับสมัครงาน

7 ธันวาคม 2561
6 ธันวาคม 2561
3 ธันวาคม 2561
23 พฤศจิกายน 2561
21 พฤศจิกายน 2561
16 พฤศจิกายน 2561
16 พฤศจิกายน 2561

ข่าวประกวดราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง

11 ธันวาคม 2561
7 ธันวาคม 2561
7 ธันวาคม 2561
7 ธันวาคม 2561
3 ธันวาคม 2561
30 พฤศจิกายน 2561
26 พฤศจิกายน 2561
23 พฤศจิกายน 2561
23 พฤศจิกายน 2561
21 พฤศจิกายน 2561

กลุ่มงานการเงินและบัญชี

15 พฤศจิกายน 2561
12 ตุลาคม 2561

ภาพกิจกรรม

copyright@2015 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ Developed by Piyawat Chaicharn
0859 โรงพยาบาลศรีสะเกษ ถ.กสิกรรม ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 email:sskhit2016@gmail.com หมายเลขโทรศัพท์ 045611503
เว็บเบราว์เซอร์ที่รองรับ
  Internet Explorer 9 ขึ้นไป       Google Chrome       Mozilla firefox       Safari
  โรงพยาบาลศรีสะเกษ