โรงพยาบาลศรีสะเกษ
หน้าหลัก ร้องเรียน E-mail ภาครัฐ
ข่าวกิจกรรมโรงพยาบาลนายแพทย์นิมิตร เลิศพัฒนสุวรรณ รองผู้อํานวยการภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ นายแพทย์ตะวัน จึงสมาน รองผู้อํานวยการภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนสุขภาพ รับมอบเงินบริจาคสมทบทุนซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จาก มูลนิธิศัลย์ฯ สร้างข้อ ต่อชีวิต โครงการ Happy Walk IX จํานวนเงิน 1,600,000 บาท


นายแพทยปิยวัฒน์ อังควะนิช รองผู้อํานวยการฝ่ายการแพทย์ แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีสะเกษ ร่วมต้อนรับ นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงสี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 โดยนายแพทยทนงวีระแสงพงษ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวต้อนรับคณะ แพทย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมเปิดโครงการผ่าตัดเปลี่ยนขอเขา และขอสะโพกเทียม เพื่อผู้ด้อยโอกาส จากมูลนิธิศัลยฯ สร้างขอต่อชีวิต ร่วมกับโรงพยาบาลศรีสะเกษ


แพทยหญิงเพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ มอบให้ นายแพทย์ลักษณะเลิศ วรรณภาสินี รองผู้อํานวยการฝ่ายการแพทย์ พร้อมด้วยแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีสะเกษ ติดตามผลการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า ข้อสะโพกเทียม เพื่อผู้ป่วยด้อยโอกาส


แพทยหญิงเพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ มอบให้นายแพทย์ลักษณะเลิศ วรรณภาสบี รองผู้อํานวยการภารกิจด้านตติยภูมิ และเจ้าหน้ําที่โรงพยาบาลศรีสะเกษ รับมอบเครื่องฟอกไตเทียม จากสโมสรโรตารี จํานวน 1 เครื่อง


ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์ดูทั้งหมด

ข่าวรับสมัครงานดูทั้งหมด

ข่าวประกวดราคา จัดซื้อ/จัดจ้างดูทั้งหมด

กลุ่มงานบัญชีดูทั้งหมด

กลุ่มงานเภสัชกรรมดูทั้งหมด


ภาพกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


กิจกรรมการดูแลแบบประคับประคองสากล


โครงการนำเสนอผลการดำเนินการการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพตามมาตราฐาน


ประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2562


ดูทั้งหมด

ติดต่อสอบถาม

0859 โรงพยาบาลศรีสะเกษ ถ.กสิกรรม ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง

จังหวัดศรีสะเกษ 33000

Email : sskhit2016@gmail.com

หมายเลขโทรศัพท์ : 045611503

ช่องทางการติดต่อเพิ่มเติม
จำนวนผู้เข้ามชมเว็บไซต์ทั้งหมด
จำนวนผู้เข้ามชมเว็บไซต์วันนี้