โรงพยาบาลศรีสะเกษ


รายงานสถานการณ์ COVID-19


รายงานสถานการณ์ COVID-19 ประเทศไทย


รายงานสถานการณ์ COVID-19 จังหวัดศรีสะเกษผู้ป่วยรายใหม่

0 ราย


ผู้ป่วยยืนยันสะสม

8 ราย


รักษาหาย

8 ราย


ยังรักษาใน รพ.

0 ราย


อัพเดทข้อมูลล่าสุด : 14 กรกฏาคม 2563 เวลา : 11:00 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลศรีสะเกษ


ข่าวกิจกรรมโรงพยาบาลนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ,นายสำรวย​ เกษกุล​ รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด, พญ.เพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีสะเกษ และประชาชนจิตอาสาจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันอานันทม


พญ.เพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ พร้อมด้วย พญ.แคทรียา เทนสิทธิ์ รองผู้อำนวยการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องใน


พญ.เพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการ ผสานความร่วมมือกับภาคเอกชนในจังหวัด ร่วมกันเปิด "โบกี้ปันสุข จังหวัดศรีสะเกษ" โดยปรับปรุงตู้โบกี้รถไฟเก่าจำนวน 3 ตู้ บริเวณด้านข้างสถานีรถไฟจังหวัดศรีสะเกษ เป็นชั้นบรรจุสิ่งของอุปโภค บริโภค รวมทั้งตู้ยาสามัญประจำบ้านจากโรงพยาบาลศรีสะเกษ เพื่อให้ประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า COVI


พญ.เพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ นำคณะผู้บริหาร และตัวแทนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีสะเกษ รับมอบเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ จำนวน 1 เครื่อง ให้หอผู้ป่วยเคมีบำบัด โดย แพทย์หญิงอุมาพร โอภาสนวคุณ และครอบ


ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์ดูทั้งหมด

ข่าวรับสมัครงานดูทั้งหมด

ข่าวประกวดราคา จัดซื้อ/จัดจ้างดูทั้งหมด

กลุ่มงานบัญชีงบทดลองเดือน พ.ค.2563

10 มิถุนายน 2563

ดูทั้งหมด

กลุ่มงานเภสัชกรรมดูทั้งหมด

กลุ่มงานพัสดุดูทั้งหมด


กลุ่มงานตรวจสอบภายในดูทั้งหมด

กลุ่มงานทันตกรรมดูทั้งหมด

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิกดูทั้งหมด


ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านบริการที่ดีของบุคลากรทางการพยาบาล


นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 10 และคณะ ในการสรุปการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ รอบที่2 ประจำปีงบประมาณ 2563


เปิดใช้ระบบคิวอัจฉริยะ "Smart Q" เพื่อให้บริการคนไข้ในแผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลศรีสะเกษ โดยมี นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธาน


พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องช่วยหายใจ ให้กับโรงพยาบาลศรีสะเกษ เพื่อรับมือสถานการณ์การแพร่เชื้อโควิด-19


ดูทั้งหมด

วีดีโอกิจกรรมโรงพยาบาลศรีสะเกษ พิธีรับมอบเครื่องมือแพทย์พระราชทาน


โรงพยาบาลศรีสะเกษ ส่งกลับบ้านด้วยความห่วงใย ใส่ใจดูแลต่อที่บ้าน VTR ผู้ป่วย Covid 19


ดูทั้งหมด

ติดต่อสอบถาม

0859 โรงพยาบาลศรีสะเกษ ถ.กสิกรรม ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง

จังหวัดศรีสะเกษ 33000

Email : sisakethospital.sskh@gmail.com

หมายเลขโทรศัพท์ : 045611389

ช่องทางการติดต่อเพิ่มเติม
จำนวนผู้เข้ามชมเว็บไซต์ทั้งหมด : 354,452
จำนวนผู้เข้ามชมเว็บไซต์วันนี้ :  5