โรงพยาบาลศรีสะเกษ
หน้าหลัก ร้องเรียน E-mail ภาครัฐ
ข่าวกิจกรรมโรงพยาบาลแพทยหญิงเพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ มอบให้นายแพทย์ลักษณะเลิศ วรรณภาสบี รองผู้อํานวยการภารกิจด้านตติยภูมิ และเจ้าหน้ําที่โรงพยาบาลศรีสะเกษ รับมอบเครื่องฟอกไตเทียม จากสโมสรโรตารี จํานวน 1 เครื่อง


แพทยหญิงเพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ มอบให้ นายแพทย์ปิยวัฒน์ อังควะนิช รองผู้อํานวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นประธานในการเปิด อบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง


แพทยหญิงเพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ มอบให้ นายแพทย์ปิยวัฒน์ อังควะนิช รองผู้อํานวยการฝ่ายการแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีสะเกษ รับมอบเงินบริจาคเพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ จาก คณะสงธรรมยุต จังหวัดศรีสะเกษ จํานวน 1,200,783.25 บาท และรับบริจาคเตียงผู้ป่วย จํานวน 15 เตียง จากนายฝัน - นามวงศ์เดือน เติมใจ พร้อมครอบครัว


แพทย์หญิงเพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ พร้อมด้วยนางสาวมัณทนา จิระกังวาน รองผู้อํานวยการฝ่ายการพยาบาล แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ร่วมทําบุญตักบาตร และถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงบ จํานวน 9 รูป ในโอกาสขึ้นตึกใหม่


ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์ดูทั้งหมด

ข่าวรับสมัครงานดูทั้งหมด

ข่าวประกวดราคา จัดซื้อ/จัดจ้างดูทั้งหมด

กลุ่มงานบัญชีดูทั้งหมด

กลุ่มงานเภสัชกรรมดูทั้งหมด


ภาพกิจกรรมประชุมวิชาการช่วยฟื้นคืนชีพสำหรับบุคลากรทางการแพทย์


สัปดาห์เภสัชกรรม 2562


การประชุมเชิงปฏิบัติการ การดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะความเสี่ยงสูงและการจัดการภาวะฉุกเฉินในระยะคลอด


การประชุมเพื่อจัดระเบียบการจราจรหน้าโรงพยาบาล


ดูทั้งหมด

ติดต่อสอบถาม

0859 โรงพยาบาลศรีสะเกษ ถ.กสิกรรม ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง

จังหวัดศรีสะเกษ 33000

Email : sskhit2016@gmail.com

หมายเลขโทรศัพท์ : 045611503

ช่องทางการติดต่อเพิ่มเติม
จำนวนผู้เข้ามชมเว็บไซต์ทั้งหมด
จำนวนผู้เข้ามชมเว็บไซต์วันนี้